Trénink obratnosti (koordinace)

Tréninku obratnosti (koordinace) je v poslední době věnována stále vyšší pozornost na základě toho, že obratnost výrazně zvyšuje výkonnost především u sportů velmi náročných na techniku provedení. Schopnost propojit rychle na sebe navazující pohybové řetězce, mít stabilitu, schopnost měnit rytmus pohybu a mnoho dalšího (to vše obsahuje pojem obratnost) totiž výrazně urychluje učení nových dovedností specializovaných pro jednotlivý sport.

"Obratnostní schopnosti patří mezi ty nejvíce ovlivnitelné v tréninku."

splash-gymnastics

Nejdůležitější aspekty rozvoje obratnosti

  • Rozšiřování pohybové zkušenosti vykonáváním nových, stále obtížnějších koordinačně náročných pohybů.
  • Zvládnutí širokého spektra dovedností v mnoha obměnách a v měnících se podmínkách, přičemž nejde o jejich maximální dokonalost.
  • Kombinování pohybových dovedností.
  • Cvičení pod časovým tlakem, které zvyšuje nároky na rychlost pohybu a tím na zatížení při jeho řízení (změna počtu hráčů, omezení prostoru apod.), reagování na dodatečné informace (volejbal – směr smeče až podle postavení bloků apod.).
  • Cvičení pod psychickým tlakem, který ovlivňuje regulaci pohybu (kvalitní soupeř, redukce výběru variant řešení, rizikové podmínky apod.).
  • Obměňování optických, akustických, taktilních, kinestetických, vestibulárních informací a jejich omezení (při rušících vlivech z okolí, apod.) nebo vyřazení.

 

Ukázky možností tréninku obratnosti

Jedním ze skvělých prvků k tréninku jsou například "žebříky". My ve Sportplacu doporučujeme například SKLZ ELEVATION LADDER, který nabízí neomezené možnosti v tréninku obratnosti.

Dalším skvělou pomůckou pro trénink obratnosti, konkrétně stability je bosu. 

 

" Obratností k lepším výkonům."

logo do podpisu

Jdeme do toho s Tebou!